מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

שירותי איטום גגות https://www.itum-tal.co.il/ מדיניות פרטיות

האתר (itum-tal.co.il) המופעלת על ידי יוסף טל חיים שירותי איטום גגות, הינו אתר שנועד לשימוש בתור אתר תדמית, המעניק שירותים בפריסה ארצית בתחום האיטום גגות

במטרה לשקף את המדיניות שלנו, ושמירה על כבוד הפרט למשתמשי האתר, החברה ברשותנו, איטום טל מפרסת מדיניות פרטיות המשקפת את ההגנה בשימוש באתר. אנו מחויבים ומתחייבים כלפי כל משתמש לעבוד ולקיים את מדיניות האתר. מדיניות פרטיות זו נועדה כדי לשקף את נהלי החברה בכל הנוגע לשימוש בפרטיות המשתמשים באתר, באילו דרכים החברה משתמשת במידע שנמסר או נאסף בעת השימוש באתר.

כללי

בזמן שימוש באתר itum-tal.co.il נאסף מידע על אודות המשתמשים בצורה כזו או אחרת. חלק מהמידע שאנחנו אוספים הינו מידע כבר מזוהה באופן אוטומטי על ידי הדפדפן זה המידע שאתה מוסר בצורה ידועה מראש. את המידע שאנחנו לא מקבלים באופן אישי, המידע שאינו נשמר עם השארת פרטים בעת ההרשמה לדוגמא, זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. כחלק מהדוגמאות של מידע כזה: הצעות בהן התעניינת, מקור הפניה לשירותנו (כתובת IP), עמודים בהם גלשת, שירותים בהם הלקוח הראה התעניינות ואחרים.

מאגר המידע

החוק אינו מחייב את הגולש למסור מידע. הנתונים שאנו אוספים במסגרת הגלישה באתר נשמרים במאגרי המידע של החברה.

רישום לשירותים

במידע ותהיו מעוניינים להירשם לשירותים, לרכוש מוצרים ודברים דומים לכך, החברה מבקשת ממך אמצעי התקשרות. אנו נדרש לבקש פרטים אישיים בעת הליכי רישום כמו מספר טלפון נייד, מידע נחוץ לאספקת השירותים, שירותי משלוח, רכישת מוצרים ואימות פרטים אישיים או תפנה אותך לדף מאובטח.

השימוש במידע

השימוש שאנו מבצעים במידע שנאסף הינו על פי הוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות, בין היתר אלו המטרות בשימוש במידע:

  1. שימוש במידע על מנת לאפשר גישה לשירותים שונים באתר.

  2. שיפור חווית הגולש: העשרת שירותים, העשרת תכנים, התאמה לחווית הגלישה ועוד.

  3. לצורך פרסום מידע ופרסום תכנים רלוונטים.

  4. המידע שנאסף ברובו אינו מידע מזוהה אישית, אלא מידע סטטיסטי שנועד לשפר את חווית המשתמשים.

אבטחת מידע

העסק איטום גגות טל מיישמת באתרים שלה מערכות מתקדמות ונהלים עדכניים במטרה להגן על אבטחת מידע. מטרת המערכות היא לצמצם כל סיכוי וסיכון לחדירה בלתי מורשית. עם זאת, חשוב לציין שאין הגנה הרמטית לחלוטין. לכן, אין אנו מתחייבים שהשירותים שלנו יהיו חסינים באופן מוחלט בפני מזיקים וגישה בלתי מורשית למאגרי מידע.

מסירת מידע לצד ג'

איטום טל ברשותנו לא תעביר מידע אישי ופרטים אישיים של לקוחותיה וגולשי האתר (פעילות באתר), אלא במקרים אלו בלבד:

  1. במקרה בו הגולש/הלקוח לוקח חלק בפעילות תוכן של צד ג' או כל פעילות משותפת לחברה ולצד ג'.

  2. במקרה בו יבצע הגולש/לקוח פעילות שהיא בניגוד לדין, ו/או הנחזות המנוגדות לדין, ו/או ניסיון לבצע פעולות דומות לדברים שציינו, במקרים אלו ו/או בניגוד לתנאי השימוש באתר.

  3. במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המחייב למסור את פרטיך או מידע שנאסף אודות הפעילות באתר לצד ג'.

  4. במקרה בו החברה מוצאת לנכון כי מסירת מידע הינו כלי נחוץ בכדי למנוע נזק חמור לגוף או רכוש של נמען.

  5. במקרה בו החברה מארגנת פעילות באתר במסגרת תאגיד אחר. וכמו כן, במקרה שהחברה תהיה חלק מגוף אחר או פעילות אחרת של צד ג' – אז תהיה החברה רשאית להעביר לתאגיד חדש העתק של מאגר המידע אודות השימוש באתר של לקוחותיה או כל מידע אחר המשקף את פעילות האתר. חשוב להדגיש, על התאגיד גם הוא לקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות.

  6. במקרה בו החברה מוכרת או מעבירה את הפעילות שלה לתאגיד כזה או אחר.

הזכות לצפות במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל לקוח ולמעשה כל אדם זכאי לעיין במידע הנאסף עליו שנמצא תחת מאגרי המידע. במקרה בו אדם צפה במידע שיש עליו ומצא כי המידע המצוי הינו שקרי או לא מדויק, רשאי אותו אדם לפנות לבעל מאגר המידע כדי לתקן את המידע או מנגד, למחוק את המידע לחלוטין. אם תהיו מעוניינים ליצור פניה כזאת, יש להפנות את הפניה לכתובת המייל הבאה: itumtal@gmail.com בנוסף, ניתן ליצור קשר באמצעות כתוב דואר רגילה לכתובת ישוב שורש אנו זמינים גם במספר הטלפון: 052-8602009.

דבר נוסף, אם המידע שנמצא במאגרי המידע משמש לצורך פנייה אישית ללקוח, הינך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק לחלוטין.

שינויים במדיניות הפרטיות

חשוב להדגיש, ככל שיהיו שינויים במדיניות הפרטיות שהם מהותיים ונוגעים לשימוש במידע האישי של הלקוח, אנו נפרסם הודעה בדף הבית של האתר.

זכויות יוצרים

כל התכנים המצויים באתר https://www.itum-tal.co.il/ הינם תחת חוק זכויות יוצרים. חל איסור להעתיק או לצטט כל תבנית, מאמר, סוג טקסט וכד' מהאתר ללא אישור מפורש מראש ובכתב. במקרה של הפרת זכויות יוצרים מהאתר, תוגש תביעה עד למיצוי הדין.

דילוג לתוכן